Rensing av farlig avfall

Langøya-gips defineres som farlig avfall siden det inneholder enkelte tungmetaller.

 

Elkem har gjennomført tester i en innovativ syklonløsning for kostnadseffektiv tørking og utseparering av tungmetallene.

Resultatet fra testene vil brukes for å se på en mer optimal utnyttelse av farlig avfall og også en potensiell reduksjon av deponibehov.