Lokal sirkulærøkonomi i praksis

Veksthusnæringen i Rogaland ønsket å resirkulere plast fra så-potter.  I dag sendes brukte så-potter til forbrenning (energigjenvinning).

 

Med bistand fra Ryfylke Næringshage kobler Future Materials katapult-senter flere lokale aktører som sammen kan utvikle en resirkuleringssløyfe.

  • IVAR tar imot brukte så-potter og omdanner disse til plastgranulat for produksjon av nye produkter.
  • Bryne Plast mottar plastgranulatet og bruker dette som råstoff til et nytt produkt, Pipe Clamp System (PCS), for sikring av rør under transport.

Norner vil teste og analysere plastgranulatet fra IVAR og eventuelt komme med forslag til endringer i design av PCS, eller tilsetnings-stoffer i plastråstoffer, for å oppnå ønsket kvalitet