Materialutvikling - Medisinsk utstyr


MUB Medical Solutions har utviklet en innovativ løsning til sying av kuttskader.

Sutrips er både nål og strips i ett og samme utstyr, og skal leveres i sterile forpakninger.

Norner vurderer hvilke kommersielle materialer som er egnet og tilfredsstiller kravene til denne type medisinsk utstyr, og hvilke materialleverandører som kan levere i tråd med kravene.

 

Sammen med MUB Medical vil Norner også optimalisere designet for effektiv produksjon.