Utviklingsløp

Har du en materialteknisk problemstilling kan Future Materials hjelpe deg å sette dette inn i et utviklingsløp med definerte mål, forutsetninger og prosjektleveranser.

Typiske problemstillinger som senteret bidrar med er:

  • Materialvalg
  • Materialutvikling
  • Prosessteknologi
  • Utstyrsdesign
  • Klimatesting

Oppdrag spenner seg fra undersøkelse av materialegnethet (med forslag om endring i prosess eller materialvalg) til utvikling av produksjonsprosess for nye materialer og testing av ferdige produkter.

Vi tilbyr ulike 3D-print metoder hvor vi kan evaluere resultatet opp mot allerede eksisterende produksjonsmetoder. Future Materials sine partnere tilbyr produksjon av prototyper i høy kvalitet og et bredt spekter av materialer. 

Industrialisering


Vi har lang erfaring med industriprosesser og kan bistå med planlegging og design av både utstyr og produksjonsanlegg, samt hvordan ny produksjonsprosess kan implementeres i bedriften.

Åpen innovasjon

Future Materials har bred tilgang på fagekspertise internt i senteret, men trekker også på eksterne ressurser for å få et best mulig team basert på behov.

Fremtidens teknologi

Bli kjent med den nyeste teknologien innen blant annet materialfremstilling, materialgjenvinning, sirkulær økonomi, prøvetaking, pulverproduksjon og additiv produksjon.