Industrialisering


Vi har lang erfaring med industriprosesser og kan bistå med planlegging og design av både utstyr og produksjonsanlegg, samt hvordan ny produksjonsprosess kan implementeres i bedriften.

Future Materials har god kunnskap om oppskalering av industriprosesser, og hjelper gjerne til med design, verifisering, valg av utstyr samt igangkjøring. Vi kan ta en prosess fra testskala på lab til design og igangkjøring i industrielt anlegg. 
Prosjekteksempel: