Norsk prosjekt sikrer banebrytende og mer bærekraftig teknologi og materialer i vegbygging

Til sammen har 17 aktører innen samferdsel fått nær 70 millioner av Grønn plattform til prosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging». De neste tre årene skal det rulles ut minst ti store piloter med nye og mer bærekraftige materialer og løsninger.

– Grønn plattform-prosjektet sammen med Nye Veier er en unik mulighet hvor vi får teste og pilotere sammen med andre aktører i bransjen, forteller Espen Lea. Han er administrerende direktør i Saferock, en av innovasjonsbedriftene i prosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging».

– Da regjeringen i 2022 la på bordet én milliard kroner til støtteordningen Grønn plattform som et svar på EUs Green Deal, så øynet vi en stor mulighet, forteller Helen Roth, daglig leder i VIA og leder for prosjektet. Sammen med 16 partnere i et konsortium som dekker verdikjeden fra infrastruktureiere og byggherrer til entreprenører, forskningsinstitutter og leverandører har Nye Veier fått innvilget nesten 70 millioner kroner til å pilotere bruk av banebrytende teknologi og materialer som vil bidra til store kutt i klimagassutslippene i norsk og europeisk veibygging.

– Vi er svært stolte over tildelingen fra Grønn plattform. Det er et svært viktig prosjekt som vi nå har fått finansiering til å dra i gang, sier Roth.

Staten avlaster risiko

Grønn plattform er et stort nasjonalt program og viktig virkemiddel som skal bidra til grønn omstilling fram mot et klimanøytralt samfunn i 2050. Satsingen er stor innenfor bygg og anlegg, samferdsel og infrastruktur – de tunge driverne i klimapolitikken.

– Man kan søke om støtte til store prosjekter med totalbudsjett på inntil 150 millioner kroner, hvor altså staten går inn og avlaster risikoen i den kritiske fasen for innovasjon, sier Roth.

Ifølge Espen Lea er risikoavlastning en utløsende faktor når Saferock skal nå fram til et internasjonalt marked. Produktet er en geopolymer-betong som utnytter biprodukter fra gruveindustrien til å redusere CO2-utstlippene med over 70 prosent sammenlignet med vanlig betong.

– Med støtten fra Grønn plattform kan vi pilotere hjemme i Norge, og så går vi utover grensene med produktet, sier Lea.

Startet som en løs idé

Selve ideen som ledet fram til prosjektet «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging» dukket opp i et møte hos Nye Veier sommer 2019. Ville det gjennom målrettet arbeid i klyngen være mulig å få utløst midler til ett storskala innovasjonsprosjekt, der industriaktører fikk støtte til å utvikle nye grønne løsninger som så skulle piloteres i Nye Veier sine utbyggingsprosjekter?

– Vi la dette inn som det strategiske satsingsområde «Milljøveien» da vi søkte om støtte fra klyngeprogrammet til Innovasjon Norge høsten 2019. Søknaden ble innvilget og dette har muliggjort at vi som klynge over tid og i samarbeid med Nye Veier og Statens vegvesen har kunnet jobbe målrettet med å utvikle konseptet og mobilisere partnere til deltakelse i Grønn plattform-søknaden som vi sendte inn høsten 2022, sier Roth.

Storskala pilotering

Denne modellen for samarbeid som har vært drevet fram av klyngen har vært svært vellykket, og prosjektet fikk høyeste oppnåelige score av de tre fagekspertene som vurderte søknaden.

– Vi har gjennom dette prosjektet satt rammene for et forpliktende samarbeid mellom noen av de beste fagmiljøene i landet: NTNU, Sintef og Universitetet i Agder, Statens vegvesen med Vegdirektoratet, Nye Veier og framoverlente bedrifter, sier Roth.

Hun nevner noen av pilotprosjektene som er planlagt i prosjektperioden fram til 2025:

  • Rox Box – prefabrikkerte tekniske rom til tunnel, laget av resirkulert celleglass
  • Saferock – karbonnøytral geopolymer-betong, laget av biprodukter fra gruvedrift
  • Miljøvennlige asfaltdekker basert på gjenbruksmaterialer og alternative materialer

Roth beskriver muligheten for risikoavlastning som en av de viktigste forutsetningene for å realisere banebrytende teknologi på miljøfeltet. Men for å komme i posisjon, må det skapes begeistring og et fungerende nettverk, noe klyngen har bidratt til.

– Timingen for Grønn plattform prosjektet var veldig god. Behovet for å utvikle alternative grønne løsninger er stort, men risikoen knyttet til pilotering har fram til nå vært for høy – spesielt for de mindre industriaktørene. Med støtte fra Grønn plattform får vi nå en unik mulighet til å teste ut nye samarbeidsmodeller og en form for risikodeling gjennom storskala pilotering, sier Roth.

Begeistring i bransjen

Prosjekteier for «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging» er Nye Veier, ved Anne Stine Johnson, leder for Teknologi og fag. Hun mener dette prosjektet klarer å skape noe større enn summen av hver enkelt aktør og hver innovasjon.

– Grønn plattform prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi ønsker å jobbe i årene som kommer. Dette samarbeidet er etter vårt syn unikt i norsk anleggsbransje. Klarer vi dette sammen, tar hele bransjen et stort steg i riktig retning på klimafeltet.

Grønn plattform ved Jon Arne Rasmussen i Innovasjon Norge Agder peker på potensialet for å eksportere innovative miljøløsninger fra Norge til resten av Europa:

– Vi trenger et løft i anleggsbransjen, og dere har en sjanse til å endre måten vi bygger vei på, og også til å spre løsningene ut over Norges grenser. Hvis det er noen som skal klare dette, så må det være dette prosjektet. Vi gleder oss til å følge prosjektet, sa Rasmussen ved åpningen av Grønn plattform-prosjektet på Gardermoen tidligere i år.

 

 

 

 

Fakta: Konsortiet bak «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging»

Prosjektleder: VIA v/Helen Roth

Prosjekteier: Nye Veier v/Anne Stine Johnson

Byggherrer: Nye Veier og Statens vegvesen.

Industripartnere: Bertelsen & Garpestad, Eramet Norway, Foamrox, Future Materials Katapultsenter, Roxel Infra, Rygene-Smith & Thommesen, Saferock, Veidekke Industri, Velde Industri, Norconsult AS og Skanska Norge.

Forskningspartnere: NTNU, SINTEF og Universitetet i Agder.

Finansiering: Grønn plattform (68,5 MNOK) v/Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

 

Kontaktperson

Prosjektleder for prosjektet og daglig leder i VIA, Helen Roth, e-post: helen@viacluster.no,
tlf: 472 62 374

Personvern Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «OK», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info