Fremtidens teknologi

Bli kjent med den nyeste teknologien innen blant annet materialfremstilling, materialgjenvinning, sirkulær økonomi, prøvetaking, pulverproduksjon og additiv produksjon.

Få kompetanse på de nye teknologiene for å raskt finne potensialet for din bedrift.

Praktisk bruk og teoretisk opplæring i kombinasjon vil sikre deg en god bestillerkompetanse internt i bedriften eller mot leverandører.