Mineraler og metaller

Future Materials har gjennom våre partnere Elkem, ReSiTec og UiA en omfattende kompetanse på mineraler og metaller, og en bred utstyrsportefølje fra lab-skala til industriell produksjonsskala.

I tillegg til utstyret nevnt i oversikten har Future Materials samarbeidspartnere med komplementerende utstyr nasjonalt og internasjonalt.

Ta gjerne kontakt om du ikke finner utstyret du trenger i oversikten!

Pyrometallurgi

Pyrometallurgi er læren om metallenes fremstilling og egenskaper.

Materialkarakterisering

Materialkarakterisering gir verdifull informasjon om strukturen i diverse materialer, helt ned på mikronivå.

Hydrometallurgi

Hydrometallurgi er læren om utvinning av metaller ved utlutning av råstoff, konsentrat eller mellomprodukt med kjemikalier løst i vann.