Utvikling av container for farlig gods


Under utviklingen av en container for farlig gods møtte Mezonic materielle utfordringer, samt problemer med å oppfylle det nødvendige testregimet.

Mezonic kom til Norner for deres høye kompetanse, materielle forståelse, prosessering og for å få utført en feilanalyse med mikroskop.

Analyser og råd resulterte i at containeren fikk sertifisering for den høyeste klassen FN-testing for emballasje og farlig gods.

 

Norner’s råd er å inkludere produktundersøkelse i den opprinnelige designfasen, for å unngå forsinkelser og høye kostnader i senere faser.