Materialer for korrosive miljø


En tank med innersjikt for CO2-fangst, hvor utfordringen er holdbarhet i et ekstremt utfordrende kjemisk miljø.

Utvasking av additiver og viktige tilsetningsstoffer i plastmaterialet resulterte i kort levetid på innersjiktet.

Testing avdekket alvorlige mangler med standard kommersielle materialer.

 

Norner utviklet en materialløsning som sikret 25 år levetid for innersjiktet i dette ekstreme miljøet.