Gjenbruksemballasje

Looping utvikler miljøvennlig transportemballasje som tjeneste.

Målet er å redusere bruken av engangsplast med 95% og erstatte med slitesterk plast som repareres, vaskes og brukes igjen.

Norner «stress-testet» dagens materiale og løsning ved ulike klimatiske forhold, og analyserer den kjemiske sammensetningen.

Ved å tilsette utvalgte additiver i plasten, vil materialet bli mer motstandsdyktig mot UV-stråling og bedre tåle rengjøring med høye temperaturer. Dette kan trolig øke levetiden fra rundt 2 år til opp mot 5 år.