Hydrometallurgi

Hydrometallurgi er læren om utvinning av metaller ved utlutning av råstoff, konsentrat eller mellomprodukt med kjemikalier løst i vann.

Etterfølges av en utfelling, for eksempel ved elektrolyse i vandig løsning. 

Eksempel på hydrometallurgi i norsk industri har man ved fremstilling av nikkel og sink.

Hydrometallurgi benyttes ved metallutvinning fra mineraler, metallavfall og spesialavfall, og Future Materials har en egen hydrometallurgisk lab for disse prosjektene.

Prosjekteksempel:

    

REE4EU