Kjemisk Analyse

Kjemisk analyse er kvantitativ bestemmelse av grunnstoffer i diverse materialer og produkter.

For de aller fleste analysemetoder benyttes avanserte instrumenter som måler konsentrasjonen av grunnstoffer basert på en kalibrering. Metode- og instrumentvalg avhenger av hvilke materialer som skal analyseres, og hvilke grunnstoffer man ønsker bestemmelse av.

Bruksområder:

Kjemisk analyse benyttes til kvalitetskontroll av råvarer, prosessprøver og produkter innen prosessindustrien. I pilot- og forsøksammenheng utføres kjemisk analyse underveis i forsøkene for å kontrollere at prosessene går som planlagt, og for å samle inn verdifulle data for videre optimalisering og justering av prosessene.

Tilgjengelig utstyr:

Future Materials har en kjemisk analyselab med avansert og moderne utstyr til uorganisk kjemisk analyse.

Tilgjengelig utstyr inkluderer:

 • Røntgen fluorescens (XRF) for analyse av metaller, legeringer og oksyder.
 • Røntgen diffraksjon (XRD) for fasebestemmelse av kjemiske forbindelser
 • Plasmaspektroskopi (ICP-OES og ICP-MS) for analyse av grunnstoffer på spornivå (ppm/ppb)
 • Forbrenningsanalyse (LECO) for analyse av karbon, svovel, oksygen, nitrogen og hydrogen i en rekke materialer. Kan skille mellom organisk karbon og «uorganisk» karbon (karbider og grafitt).
 • Atomabsorpsjons-spektrometer (AAS) for analyse av grunnstoffer i oppløste prøver. Kompletterer XRF og ICP
 • Gnist spektrometer (Sparc-OES) for analyse av jern og stål.
 • Gasskromatograf (GC-MS) for analyse av komplekse organiske molekyler
 • Gassanalysator (Prosess-MS) for on-line analyse av gasser fra forsøksprosesser eller produksjon
 • Mulighet for enkelte klassiske våtkjemiske analyser der det per i dag ikke finnes instrumentelle metoder.

Prosjekteksempler:

 • Analyse av råvarer (reduksjonsmaterialer og kvarts) til Elkems produksjonsverk. Spesielt fokus på spornivå av kritiske grunnstoffer.
 • Analyse av ferdige produkter
 • Analyser under prosjekter i Pilotavdelingen. Eksempel: EU prosjektet REE4EU der kjemisk analyse av hvert prosesstrinn var avgjørende før neste trinn kunne startes.
 • Prøvetaking og analyse av gass under forsøk eller produksjon. On-line målinger vha masse-spektrometer (MS).
Personvern Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «OK», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info