Om Future Materials

Vi tror at for å lykkes med å produsere fremtidens produkter, må vi forbedre egenskapene til produktene som produseres i dag. Dette krever forståelse for materialets egenskaper og sammensetning. Det er materialutvikling vi er gode på i Future Materials, og vi skal bli enda bedre!

 

Future Materials er et nasjonalt testsenter for fremtidens materialer. Senteret skal være broen som bringer noe fra idéfase til pilotfase slik at det lettere kan la seg materialisere.

Det globale behovet for avanserte materialer basert på partikler i mikro- og nanostørrelse øker kraftig, og det er tøff konkurranse om å komme raskest mulig til markedet! I norsk industri må vi sørge for at vi produserer materialer som løser kundens behov og tilfredsstiller markedet. Gjennom å forbedre materialegenskapene i et produkt kan man også utnytte materialene i større grad og øke graden av gjenbruk (sirkulærøkonomi).

Vi tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer til bedriftens neste produkter. Hos oss kan du utvikle, teste og verifisere dine nye produkter i et industrielt miljø. Materialet er i sentrum og sammen finner vi fremtidens løsninger.