Sirkulærøkonomi og resirkulering

I dag brukes 90,7% av verdens ressurser én gang før det blir til avfall.
For å sikre materialtilgang til framtidig vareproduksjon,
er vi avhengige av å benytte resirkulert materiale i langt større grad enn i dag.

 

Future Materials har jobbet mye med industriell industriell sammen med ulike bedrifter og hjulpet dem å bruke bi- og sidestrøm inn i egen produksjon, eller videreforedle dette til nye produkt.

Vi har et bredt spekter av relevant utstyr for bearbeiding av avfall, for pilotproduksjon av produkt basert på resirkulert materiale, og testfasiliteter for å kunne dokumentere kvaliteten på det produktet.

Vi har et godt samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og andre relevante klynger og bedrifter innen innenbransjensbransjen.

Se hvordan vi resirkulerer husholdsningsplast:

Prosjekteksempler: 

Kickstart mot 2030 - resirkulering

I 2022 startet vår partner, Norner, et tverrfaglig samarbeidsprosjekt hvor målet var at de 10 deltakende bedriftene skulle øke andelen resirkulert plast i sin produksjon. Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt var motiverende. De fant stor motivasjon i å utvikle et tverrfaglig samarbeidsprosjekt der de kunne hjelpe hverandre med å utvikle sirkulære løsninger.

Resirkulert plast i kosmetikkemballasje

Bruk av resirkulert plastmateriale inn mot kosmetikkemballasje er høyt prioritert, men tilgjengeligheten er dårlig for gode nok materialer med riktige egenskaper og renhet. Dette har vi gjort et forsøk på å løse i dette prosjektet.

Forvandle akvakultur til en sirkulær økonomi innen 2030

I desember 2022 ble prosjektet Sirkulære løsninger for havbruksnæringen (SirkAQ) tildelt et tilskudd på nesten 70 millioner kroner fra statens støtteordning Grønn plattform. Målet med SirkAQ-prosjektet er å fremme overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi i akvakultur.

Økende krav til renhetsanalyser av plast

Produkter som inneholder mekanisk resirkulert plast har mange utfordringer som begrenser bruken. Resirkulert plast i kontaktsensitive applikasjoner som kosmetikk, leker og materialer i kontakt med mat må gjøres trygt for forbrukerne. På grunn av den potensielle risikoen for kontaminering, kreves avansert karakterisering og testing. Vår partner Norner er involvert i ulike forskningsprosjekter knyttet til additiv-og forurensningskarakterisering av resirkulert plast.

Lokal sirkulærøkonomi i praksis

Veksthusnæringen i Rogaland ønsket å resirkulere plast fra så-potter. 
I dag sendes brukte så-potter til forbrenning (energigjenvinning).

Resirkulering av glassfiber

Ocean Hope designer og produserer fasadeplater laget av 100% resirkulerte materialer, som glassfiber(kasserte båter/vindmølleblader), polyester og kompositt.

Separering av fyllmaterialer i kunstgress

Green Recycling mottar og resirkulerer brukt kunstgress,
både selve "gresset"(plastmatten), sand, plast-granulater og organiske rester.

Fra avfall til nytt råstoff

Produksjon av solcelle-panel gir store mengder avfall som består av sagspon blandet med væske. 

Resirkulering av plastmateriale

En kunde ønsker å produsere små flasker av polyetylen (HDPE) med 50% resirkulert materiale fra husholdningsavfall.

Rensing av farlig avfall

Langøya-gips defineres som farlig avfall siden det inneholder enkelte tungmetaller.

Flotasjon

Flotasjon er en måte å skille masser med ulike egenskaper på.

Personvern Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «OK», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info