Sirkulærøkonomi og resirkulering

I dag brukes 90,7% av verdens ressurser én gang før det blir til avfall. For å sikre materialtilgang til framtidig vareproduksjon, er vi avhengige av å benytte resirkulert materiale i langt større grad enn i dag.

Future Materials har jobbet mye med industriell resirkulering sammen med ulike bedrifter og hjulpet dem å kunne bruke  bi- og sidestrømmer inn i egen produksjon, eller videreforedle dette til nye produkt.

Vi har et bredt spekter av relevant utstyr for bearbeiding av avfall, for pilotproduksjon av produkt basert på resirkulert materiale, og testfasiliteter for å kunne dokumentere kvaliteten på det ferdige produktet.

Vi har også et godt samarbeid med Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og andre relevante klynger og bedrifter innen resirkuleringsbransjen.

Prosjekteksempler:

Separering av fyllmaterialer i kunstgress


Green Recycling mottar og resirkulerer brukt kunstgress, både selve "gresset"(plastmatten), sand, plast-granulater og organiske rester.