Mekanisk rensing

Pulvere inneholder ofte separate partikler av en eller flere forurensninger.

Det finnes flere metoder for å fjerne enkeltpartikler fra et pulver. To av disse er å utnytte forskjell i ledningsevne eller magnetisme.

Bruksområder:

Magnetisk separasjon kan brukes for å fjerne magnetiske partikler fra et ikke-magnetisk materiale. For eksempel kan man fjerne jernpartikler fra et mineral.

Elektrostatisk separasjon brukes for å skille elektrisk ledende og ikke-ledende partikler. Dette kan typisk være for å skille metallpartikler fra mineralpartikler eller plast fra metall.

Tilgjengelig utstyr:

Pilotutstyr for elektrostatisk separasjon av tørre pulvere (typisk 100-600µm)

Pilot og industriskala utstyr for magnetisk separasjon av tørre pulvere (typisk 100-600µm)

I tillegg til rene testoppdrag kan vi også bidra i design av nytt, troubleshooting eller optimalisering av eksisterende utstyr hos kunder.