Våre tjenester

Alle våre tilbud skreddersys til bedriftens særskilte behov, uansett om målet er ren faglig kunnskap, en liten test i labskala eller full industriell pilotering.

Future Materials besitter infrastruktur, utstyr og kompetanse både på materialer, pulvere og additiv tilvirkning, samt kombinasjonene av disse. Hos oss har du mulighet for å gjøre analyse av materiale i et produkt, tester, målinger og karakteriseringer på lab, både små og store tester i eksisterende utstyr og opp til fullskala pilot.

Kontakt oss for priseksempler.