Akselererte aldringstester


Ventilen i metall skal benyttes i miljø der de kan bli påvirket både av ammoniakk og saltsprut. Det er stor usikkerhet om materialvalget til ventilen er egnet ved disse betingelsene.

Kunden setter som krav at det skal være mindre enn 2,5% rust etter endt test.

Norner testet ventilene i ammoniakk i 14 dager ved 25 °C (trykk ca. 4 bar) og deretter i salttåkekammer i 96 timer (35 °C og 5 % saltløsning).

Det ble lite eller ingen registrering av rust etter opphold i ammoniakk, men kraftige rustangrep etter opphold i salttåkekammeret.

Referanse.

Etter opphold i ammoniakk.

Etter opphold i salttåke.