Feilanalyse av stålfartøy

En seks centimeter lang sprekk ble oppdaget på toppen av et stålfartøy fra en kalsineringsovn. Den inneholdt avkjølt vann, og ovnen ble plassert i varme og karbonholdige omgivelser.

Analysen beviste at sprekkene inneholdt bly og sink.

Bly (Pb) er en kjent årsak til spenningskorrosjonssprekker (SCC) i stål.