Plast og Kompositt

Vår partner Norner er et globalt markedsledende selskap innen plast- og komposittmaterialer.

Med det grønne skiftet blir det stilt høyere krav både fra myndigheter og forbrukerne til bruk av resirkulert materiale. Frem til nå er det bare resirkulert råstoff fra de store leverandørene i EU som har vært kjent i markedet, og det har dermed vært lite etterspørsel etter norske, resirkulert plastråstoffer. Dette fører til at norsk plastavfall blir eksportert ut av landet, brent, eller resirkulert i Norge for så å bli eksportert.  

Når norske plastprodusenter kjøper resirkulert råstoff fra EU istedenfor fra lokale, norske leverandører, gir det negative miljøkonsekvenser både som følge av unødig høyt CO2-avtrykk fra transporten, og bruk av «svart» energi ved materialresirkuleringen i utlandet. 

Vi ser at økt materialkunnskap hos produsentene kombinert med tredjeparts materialtesting av råstoff og produkter, fører til at norske produsenter erstatter importert materiale med norsk, kortreist, resirkulert råmateriale, gjenvunnet med grønn energi. 

 

Under kan du lese om flere av våre gjennomførte prosjekter innen gjenbruk og materialutvikling med plast og kompositt-materialer.

 

Prosjekteksempler: 

Avklaring av materialkvalitet på havplast

Circumar skal bidra til at en større andel resirkulert havbruksplast får nytt liv som nye produkter med lang holdbarhet. Dette vil redusere behov for produksjon av nytt plastmateriale, og øke omdannelsen av avfall til nye produkter.

Materialutvikling - Medisinsk utstyr

MUB Medical Solutions har utviklet en innovativ løsning til sying av kuttskader.

Gjenbruksemballasje

Looping utvikler miljøvennlig transportemballasje som tjeneste.

Material- og leverandørvalg

ShieldME har utviklet en enhet for pasientovervåkning på sykehjem og ved helseinstitusjoner.
De ønsket hjelp til å evaluere ulike material-alternativer som oppfyller relevante krav,
samt vurdering og anbefaling av mulige materialleverandører. 

Utvikling av container for farlig gods

Under utviklingen av en container for farlig gods møtte Mezonic materielle utfordringer,
samt problemer med å oppfylle det nødvendige testregimet.

Materialer for korrosive miljø

En tank med innersjikt for CO2-fangst, hvor utfordringen er holdbarhet i et ekstremt utfordrende kjemisk miljø.

Utvikling av vær-bestandig materiale

Ocean Sun har utviklet en teknologi som utnytter kystnære havområder, innsjøer og vannreservoar
for produksjon av kraft fra solcellepaneler.

Personvern Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «OK», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info