Utvikling av vær-bestandig materiale


Ocean Sun har utviklet en teknologi som utnytter kystnære havområder, innsjøer og vannreservoar for produksjon av kraft fra solcellepaneler.

Norner bisto i å velge, utvikle og teste polymermembranen for å finne det optimale materialet for duken. Membranen måtte være sterk nok til å bære lasten av solcellepanelene og tåle mekaniske påkjenninger fra bølger. Materialet må også tåle tøffe klimapåkjenninger som sterkt sollys, vann, salt, varme og marine alger.

Membranen ble testet mekanisk og i UV- og klimakammer. Det endelige materialvalget har en forventet levetid på 20 år.