Materialkarakterisering

Materialkarakterisering gir verdifull informasjon om strukturen i diverse materialer, helt ned på mikronivå.

Ved hjelp av mikroskopi (både optisk og elektronmikroskoper) kan man undersøke evt. feil i et materiale, kartlegge og kvantifisere partikler og faser og undersøke strukturer. Resultatene fra materialkarakteriserings-undersøkelser kan brukes til å fastslå årsaker til defekter og problemer i et materiale.

Kombinasjonen materialkarakterisering og kjemisk analyse er en kraftfull pakke for å undersøke både fysiske og kjemiske egenskaper i en lang rekke materialer

Bruksområder:

 • Generell beskrivelse av mikro- og makrostruktur
 • Kvalitets- og produktkontroll
 • Reklamasjoner
 • Kornstørrelsesmålinger og partikkeltelling
 • Kvantitativ og kvalitativ bestemmelse av faser
 • Brudd- og defektanalyser
 • Asbestundersøkelser
 • Kvantitative målinger vha bildeanalyse
 • Egen Photovoltaic lab (PV-Lab) for solcelle silisium:
  • Elektrisk motstand
  • Levetid
  • PN-overgang
  • Bestemmelse av Oi og Cs vha FTIR
  • LBIC

 

Tilgjengelig utstyr:

 • FG-SEM med EDX. Zeiss Merlin Compact med EDX detektor
 • Optiske mikroskoper
 • IR-mikroskop
 • Makrofoto
 • Prøvepreparering (kutting, sliping, polering, innstøping etc.)

Prosjekteksempel:

Material analysis with SEM

HØST is using an Elkem Microsilica® based product (silica fume) in fertilizers, and they needed to prove that the fertilizer actually is absorbed by the plant.