Separasjon av væske og partikler

Man har ofte behov for å skille partikler fra en slurry.

 

Man har ofte behov for å skille partikler fra en slurry. Det kan være snakk om å oppkonsentrere en fortynnet slurry eller å skille ut partiklene med minst mulig væske. Future Materials har erfaring og utstyr for å filtrere ut partikler ned til 1µm fra væsker og man har også brukt metoder for å oppkonsentrere en slurry.

 

Bruksområder:

Filtrering av et produkt fra en vannslurry etter en kjemisk reaksjon, atomisering, kjemisk renseprosess, hindre tap av produkt eller biprodukt til prosessavløp eller lignende. Det er viktig å ha en effektiv metode for filtrering eller separasjon avhengig av væskestrøm, konsentrasjon osv.

 

Tilgjengelig utstyr:

Future Materials har tilgjengelig utstyr for noen godt egnede metoder. I tillegg har man driftserfaring med andre metoder, og tilgang til der man har nettverk som kan benyttes.

  • Filterpresser fra 2kg til 1000kg kapasitet
  • Pilot trykkfilter
  • Trommelfilter
  • Sikteutstyr
  • Hydrosykloner for oppkonsentrering

Man har lang erfaring fra filtrering av pulvere helt ned mot 1µm og jobbet med forskjellige typer tilleggsutstyr og filterduker for å oppnå effektive løsninger. Dette har både vært på metallpulvere og andre stoffer fra kjemisk industri.

I tillegg til rene testoppdrag kan vi også bidra i design av nytt, troubleshooting eller optimalisering av eksisterende utstyr hos kunder.