Åpen innovasjon

Future Materials har bred tilgang på fagekspertise internt i senteret, men trekker også på eksterne ressurser for å få et best mulig team basert på behov.

Har du en idé setter vi sammen et dyktig team for å evaluere ulike løsningsforslag sammen med deg og finner måter å realisere dette på. 

Ta med din problemstilling og løs den sammen med oss!