MADAM

IPN-prosjektet MADAM skal utvikle nye produkter og produksjons-prosesser for silisiumbaserte legeringer skreddersydd for pulverbasert Additive Manufacturing (AM).

På bakgrunn av avanserte numeriske modeller for å simulere produksjonen av pulver ved hjelp av atomisering og plasma-teknologi, og stor grad av eksperimentelle studier, vil nye og innovative pulver-legeringer bli utviklet.

Future Materials katapult-senter sitt nasjonalt testutstyr for pulverproduksjon og AM vil bli benyttet.

Prosjektet har fått støtte av fra Forskningsrådet.