Additive manufacturing

Future Materials has a wide range of 3D-printers for plastic, nylon, composites and metals. We also have partners with complementary equipment nationally and internationally.

Project examples:

Prototype i aluminium


En kunde fra oljeindustrien ønsket å teste et nytt produktdesign.

Paletter og robotfingre i kompositt


Kitron trengte en rekke deler til en produksjonslinje, herunder paletter og fingre til gripere på en robot.

Kombinasjon av ulike materialer


MH Wirth ønsket å teste ut et nytt materiale til slitebelegg for å øke levetiden på en komponent utsatt for hard slitasje.

Opptak av webinar - DED/Hybrid Manufacturing


Gikk du glipp av webinaret ?