Development process

If you have a challenge in or related to the field of materials science and engineering Future Materials can help you address this via a development process with specified goals, prerequisites and project deliverables!

Typical challenges the Centre helps customers solve are:

  • Material selection
  • Material development
  • Process technology
  • Equipment design
  • Climatic testing

Assignments range from examination of material suitability (with proposals for change in process or material choice) to development of production process for new materials and testing of finished products.

We offer various 3D-printing methods where we can evaluate the results against existing production methods. Future Materials' partners offer the production of high quality prototypes and credible materials. Of materials we have available plastic, composite, kevlar, carbon, aluminum and more.

Industrialisering


Vi har lang erfaring med industriprosesser og kan bistå med planlegging og design av både utstyr og produksjonsanlegg, samt hvordan ny produksjonsprosess kan implementeres i bedriften.

Åpen innovasjon

Future Materials har bred tilgang på fagekspertise internt i senteret, men trekker også på eksterne ressurser for å få et best mulig team basert på behov.

Fremtidens teknologi

Bli kjent med den nyeste teknologien innen blant annet materialfremstilling, materialgjenvinning, sirkulær økonomi, prøvetaking, pulverproduksjon og additiv produksjon.